พิธีทำบุญเนื่องในโอกาสครบรอบ 50 ปี แห่งการสถาปนาคณะ

คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขอขอบพระคุณผู้บริหารจากหน่วยงานและคณะฯ จากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ อดีตคณบดี นายกสมาคมศิษย์เก่าทันตแพทย์เชียงใหม่ คณะกรรมการอำนวยการ ผู้มีอุปการะคุณ และแขกผู้มีเกียรติทุกท่าน ที่มาร่วมแสดงความยินดี เนื่องในโอกาสครบรอบ 50 ปี แห่งการสถาปนาคณะทันตแพทยศาสตร์ โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ทพ. ดร.นฤมนัส คอวนิช คณบดี พร้อมด้วยคณะผู้บริหารให้การต้อนรับ เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ 31 มีนาคม 2565 ณ บริเวณอาคาร 4 คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่