การประชุมวิชาการจัดฟันวาไรตี้ ครั้งที่ 9

สมาคมศิษย์เก่าทันตแพทย์เชียงใหม่ ขอขอบคุณวิทยากร และผู้เข้าร่วมประชุมจัดฟันวาไรตี้ 9 ทุกท่าน
สมาคมฯ หวังเป็นอย่างยิ่งว่า จะได้รับความสนใจ และเข้าร่วมประชุมของสมาคมฯ ในครั้งต่อๆ ไป
ทั้งนี้ หากมีข้อผิดพลาดประการใด. ทางสมาคมฯ ต้องขออภัย มา ณ โอกาสนี้ และจะนำข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ ไปปรับปรุงและพัฒนาให้ดียิ่งๆ ขึ้นไป 

สามารถติดตามหัวข้อการประชุมวิชาการและกิจกรรมของสมาคมได้ที่ https://cmu.to/alumnidentcmu
หรือข่าวสารกิจกรรมของคณะทันตแพทย์ มช. ได้ที่  www.facebook.com/dentcmu
ขอขอบคุณอีกครั้งครับ